Վիճակագրական հետազոտությունների զեկույցներ

 

Ընտրել հրապարակման այլ տեսակ

Վերլուծական նյութեր և զեկույցներ

Ուղեցույցներ և վերապատրաստման նյութեր

Հանդեսներ և պարբերականներ

Ներկայացումներ և ելույթներ


Վիճակագրական հետազոտությունների զեկույցներ 
                                                                                                   

 «Սոցիալական պատկերը և Նպաստառու ընտանիքները Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2015
     
 հայերեն  | անգլերեն

«Բնակելի հատվածում էներգիայի սպառման հետազոտություն», ՏԶՀԿ, 2015

      հայերեն  | անգլերեն

«Ֆինանսական ծառայությունների օգտագործումը և հասանելիությունը ՄՓՄՁ-ների համար Հայաստանի մարզերում», ՏԶՀԿ, 2014

    հայերեն  | անգլերեն

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում», ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն  | անգլերեն

«ՀՎԷԷՀ ծրագրի շահառու անապահով ընտանիքների կարծիքի ուսումնասիրություն», ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն  | անգլերեն

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում», ՏԶՀԿ, 2010
      հայերեն  | անգլերեն

«Բիզնես ինկուբատորներ. համապատասխանության խնդիրները Հայաստանում», ՏԶՀԿ և Տվենտեյի համալսարան, 2010
      անգլերեն

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում», ՏԶՀԿ, 2009
      հայերեն  | անգլերեն

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում. Ծրագրի շահառու անապահով ընտանիքների կարծիքի ուսումնասիրություն», ՏԶՀԿ, 2009
      հայերեն  | անգլերեն

«Համայնքի ձայնը որոշումների կայացման գործընթացում. կարողությունների և հանձնառության հզորացում», ՏԶՀԿ, 2008-2009
      հայերեն

«Համայնքի ձայնը որոշումների կայացման գործընթացում. կարողությունների և հանձնառության հզորացում», ՏԶՀԿ, 2007-2008
      հայերեն 

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում», ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն  | անգլերեն

«Անապահով ընտանիքները և սոցիալական ծառայությունները Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2006
      հայերեն  | անգլերեն

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում», ՏԶՀԿ, 2005
      հայերեն  | անգլերեն

«Գավառ և Սևան համայնքներում համայնքային հիմնահարցերի ուսումնասիրության հարցման արդյունքների ամփոփում», ՏԶՀԿ, 2003
      հայերեն 

«Սևանի համայնքային հիմնահարցերի ուսումնասիրության հարցման արդյունքների ամփոփում», ՏԶՀԿ, 2003
     հայերեն 

Ներկայացումներ

 

Ընտրել հրապարակման այլ տեսակ

Վերլուծական նյութեր և զեկույցներ

Վիճակագրական հետազոտությունների զեկույցներ

Ուղեցույցներ և վերապատրաստման նյութեր

Հանդեսներ և պարբերականներ

 

Ներկայացումներ և ելույթներ

«Արտահանման ընդլայնման հիմնախնդիրները Հայաստանում» միջազգային համաժողովի ներկայացումներ (Երևան 2010)

«Միգրացիայի, դրամական փոխանցումների և սփյուռքի սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները» միջազգային համաժողովի ներկայացումներ (Երևան 2010)

«Երիտասարդ տնտեսագետների վերապատրաստման» ծրագրի նյութեր (Երևան 2010)

Այլ ներկայացումներ (2003-2016) 


 

 «Արտահանման ընդլայնման հիմնախնդիրները Հայաստանում» միջազգային համաժողովի ներկայացումներ (Երևան 2010)

Արտահանման դիվերսիֆիկացիայի և մրցունակության ուղղորդում, Լուիս Գուաշ, Համաշխարհային բանկ
      հայերեն  | անգլերեն

Հայաստանի գինեգործության ռազմավարության մասին, Ավագ Հարությունյան
      հայերեն  | անգլերեն

Արտահանման խնդիրները շոկոլադե կոնֆետների ոլորտում, Էմիլ Հարությունյան, Արկոլադ ՓԲԸ
      հայերեն  | անգլերեն

Արտահանման զարգացման ուղղությունները Հայաստանում, Արմեն Գրիգորյան, ՏԶՀԿ
      անգլերեն

Արտահանման դիվերսիֆիկացման հեռանկարները Հայաստանում, Սուլեյման Քուլիբա, Համաշխարհային բանկ
      հայերեն  | անգլերեն

Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում, Ալբերտ Ջիրենդ,ԳՏՀ
      հայերեն  | անգլերեն

Տրանսպորտային իրավիճակը և բեռնափոխադրումների ծախսերի հաշվարկը,  Իրինա Բելուբեկյան 
      հայերեն  | անգլերեն

Հարավային կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագիրը, Գրիգորի Մալինցյան
      հայերեն  | անգլերեն


 

«Միգրացիայի, դրամական փոխանցումների և սփյուռքի սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները» միջազգային համաժողովի ներկայացումներ (Երևան 2010)

Տնտեսական ճգնաժամը ցածր եկամտային ԱՊՀ երկրներում. ֆիսկալ հետևանքներ և համապատասխան քաղաքականություններ, Սուդարջան Քանագարաջա, ՀԲ 
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Դրամական փոխանցումներ, իրական արդյունավետ փոխարժեք և դրամավարկային քաղաքականություն, Ալեքսեյ Կիրեև, ԱՄՀ
      անգլերեն  
Դրամական փոխանցումները Հայաստանում, Վաչե Գաբրիելյան, ՀՀ ԿԲ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Դրամական փոխանցումները, իրական փոխարժեքի արժեվորումն ու դրամական փոխանցումները Մոլդովայի Հանրապետությունում, Եվգենի Աֆտենե
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Սփյուռքի դերը զարգացման հարցում. միջազգային փորձ, Փիազիրի Վիկրամասակարա, ԱՄԿ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Ինչպես կարող են երկրներն օգտագործել արտասահմանում գտնվող իրենց ուղեղներին, Եվգենի Կուզնեցով, ՀԲ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Սփյուռքը, արտաքին առևտուրն ու ՕՈՒՆ-երը Հարավկովկասյան երկներում, Պավել Չիստյակով
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Սփյուռքի ներգրավումն ու պետական-մասնավոր գործընկերությունը, Բեկոր Փափազյան, Մրցունակության ազգային հիմնադրամ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Դրամական փոխանցումները, եկամտային անհավասարությունն ու աղքատությունը Հայաստանում, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Գլոբալ տնտեսական ճգնաժամը, միգրացիան և դրամական փոխանցումները Հայաստանում, Լիր Էրսադո, ՀԲ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Միգրացիան և դրամական փոխանցումներ կատարողների հետազոտություն Ղազախստանում, Մերուերթ Մահմութովա, Հանրային քաղաքականությունների հետազոտական կենտրոն
       անգլերեն   | ռուսերեն 

Աշխատանքային միգրանտների դրամական փոխանցումները որպես եկամտային աղբյուր և աղքատության կրճատման միջոց Ղրղզստանում, Չորո Դուլոթաիև
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Աշխատանքային միգրանտներն ու դրամական փոխանցումները Տաջիկստանում, Զաֆարզոն Բուրխոնով, Տաջիկստանի տնտեսական զարգացման և առևտրի նախարարություն
      անգլերեն   | ռուսերեն 


 

«Երիտասարդ տնտեսագետների վերապատրաստման» ծրագրի նյութեր (Երևան 2010)

ՀՀ ղեկավար մարմինները, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

ՀՀ կառավարությունը, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

ՀՀ Սահմանադրությունը, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

Իրական հատվածի հաշիվները և վերլուծությունը, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

Հարկաբյուջետային հատված. հաշիվներ և վերլուծություններ, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն, Արթուր Նախշիկյան, ՀՀ ԿԲ
      հայերեն 

Արտաքին հատված. վճարային հաշվեկշիռ, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Մակրոտնտեսական փոխկապվածություններ. ֆինանսական հոսքերի աղյուսակը, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Ֆիսկալ քաղաքականություն, Վարսենիկ Մնացականյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Դրամավարկային քաղաքականություն, Արթուր Նախշիկյան, ՀՀ ԿԲ
      հայերեն 

Առևտրային քաղաքականություն  և ռեժիմներ, Վարոս Սիմոնյան,  ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
      հայերեն 

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականություն,  Մարիամ Բաբայան, ԳՏՀ
      հայերեն 

Համակարգչային գիտելիքներ. MS Word 2007, Վարսենիկ Մնացականյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Տնտեսագիտական մտածողություն, Մ. Մոխտարի, Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն 

Ազգային հաշիվներ, Մ. Մոխտարի, Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն  

Վիճակագրական վերլուծություններ, Մ. Մոխտարի, Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն  

Մոդելավորում և կանխատեսում, Մ. Մոխտարի, Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն

Գործնական վիճակագրական վերլուծություններ, Մ. Մոխտարի, Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն

Որոշ օգտակար էկոնոմետրիկ մեթոդներ, Մ. Մոխտարի,  Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն

EViews ծրագրային ապահովում
      ռուսերեն

Էկոնոմետրիկական վերլուծության մեթոդներ, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

Էկոնոմետրիկա. միջինների տեսակները, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

Էկոնոմետրիկա. Փոքրագույն քառակուսիների եղանակը, դասական գծային ռեգրեսիոն մոդել, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Էկոնոմետրիկա. Ավտոկորելացիա, ստացիոնարություն, դետերմինացիայի գործակից, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն


 

Այլ ներկայացումներ 

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում», Բաժին 3, Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն անգլերեն 

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում», Բաժին 2, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն անգլերեն 

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում», Բաժին 1, Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն անգլերեն 

«Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» և «Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին» բյուջետային ծրագրերի անկախ գնահատում, Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն | անգլերեն 

«Էներգախնայողության գործողությունների ծրագրի (ԷԳԾ) մոնիտորինգը և Հայաստանի էներգետիկ հաշվեկշիռը», Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն

«Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ» բյուջետային ծրագրի անկախ գնահատում, Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն | անգլերեն 

«Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում» բյուջետային ծրագրերի անկախ գնահատման արդյունքներ, Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն

«Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ բյուջետային ծրագրի գնահատում», Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն | անգլերեն

«Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնության ծառայություններ բյուջետային ծրագրի գնահատում», Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015. Հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը», Բաժին 3, Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015. Հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը», Բաժին 2, Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015. Հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը», Բաժին 1, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն

«Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ», Բաժին 1, Կարինե Հարությունյան, Սվետա Հարոսյան, 2015
      հայերեն

«Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ», Բաժին 2, Ելենա Մանուկյան, 2015
      հայերեն

«Ֆինանսական ծառայությունների օգտագործումը և հասանելիությունը ՄՓՄՁ-ների համար Հայաստանի մարզերում», ՏԶՀԿ, 2014
      հայերեն անգլերեն

«Գյուղատնտեսություն. քաղաքականությունների շրջանակ» Արմեն Գրիգորյան, 2014
      հայերեն

«Սոցիալական պաշտպանություն. քաղաքականությունների շրջանակ» Կարինե Հարությունյան, 2014
      հայերեն

«Առողջապահություն. քաղաքականությունների շրջանակ» Ելենա Մանուկյան, 2014
      հայերեն

«Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյուջետային ծախսերի վերլուծություն», Մոնիտորինգ և գնահատում, Արմեն Գրիգորյան, 2014
      հայերեն

«Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյուջետային ծախսերի վերլուծություն», Հետազոտությունների նախագծում, Ելենա Մանուկյան, 2014
      հայերեն

«Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյուջետային ծախսերի վերլուծություն», Բյուջետային ծախսերի վերլուծություն, Սվետա Հարոսյան, 2014
      հայերեն

«Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյուջետային ծախսերի վերլուծություն», Վերլուծական մեթոդներ և գործիքներ, Ելենա Մանուկյան, 2014
      հայերեն

«Գնաճի սոցիալական ազդեցությունը Հայաստանում» Ելենա Մանուկյան, 2014
      հայերեն

«Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ», Բաժին 1, Սվետա Հարոսյան, 2014
      հայերեն

«Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ», Բաժին 2, Ելենա Մանուկյան, 2014
      հայերեն

«Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցություն» Վահե Դանիելյան, 2014
      հայերեն

«Առողջապահության 2013 թվականի պետական բյուջեն», Ելենա Մանուկյան, 2013
      հայերեն

«Համավճարային համակարգի սոցիալական ազդեցության գնահատում», Կարինե Հարությունյան, 2013
      հայերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2011», ՏԶՀԿ, 2012
      հայերեն

«Գները և խոցելիությունը. Հայաստանում պարենային ապրանքների գների մոնիտորինգ», ՏԶՀԿ, 2012
      հայերեն 

«Գենդերային բյուջետավորում. սկզբունքները և գործիքները», Սվետա Հարոսյան, 2009
      հայերեն  

«Մոր և մանկան առողջություն. հազարամյակի զարգացման 4 և 5 նպատակների ապահովումը Հայաստանում», Գագիկ Թորոսյան, Նունե Օհանյան, 2009
      հայերեն  | անգլերեն

«2006 թվականի պետական բյուջե. հիմնական միտումները», Գագիկ Թորոսյան, 2006
      հայերեն 

«Հազարամյակի զարգացման նպատակները և բյուջետավորման համակարգը», Մուշեղ Թումասյան, 2005
      հայերեն

«2006-2008 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը. հիմնական միտումներ», Վարսենիկ Մնացականյան, 2005
      հայերեն

«Ծրագրային բյուջետավորման անհրաժեշտությունը` որպես հանրային ծառայությունների մոնիտորինգի հասարակական պահանջ», Սասուն Մուրադյան, 2003
      հայերեն

«2005 թվականի պետական բյուջեի վերլուծական. hիմնական միտումներ», Գագիկ Թորոսյան, 2005
      հայերեն 

«Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը Հայաստանում 2005-2007 թվականներին», Գագիկ Թորոսյան, 2004
      հայերեն 

«2004 թվականի պետական բյուջեի ամփոփ ներկայացում», Գագիկ Թորոսյան, 2003
      հայերեն  | անգլերեն 

«Վերլուծական կարողությունների զարգացում», Անետ Բրաուն, 2004
      անգլերեն

«2002 թվականին պետական բյուջեի սոցիալական ծախսերի վերլուծություն», Վարսենիկ Մնացականյան, 2003
      հայերեն  | անգլերեն 

Ուղեցույցներ և վերապատրաստման նյութեր

 

Ընտրել հրապարակման այլ տեսակ

Վերլուծական նյութեր և զեկույցներ

Վիճակագրական հետազոտությունների զեկույցներ

Հանդեսներ և պարբերականներ

Ներկայացումներ և ելույթներ

 

Ուղեցույցներ և վերապատրաստման նյութեր

«Մենք քվեարկում ենք զարգացած գյուղատնտեսության համար» հանրային առաջարկ, ՏԶՀԿ, 2012
       հայերեն | անգլերեն

«Մենք քվեարկում ենք բարելավված առողջապահական համակարգի համար» հանրային առաջարկ, ՏԶՀԿ, 2012
       հայերեն | անգլերեն

Գույքահարկ. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

Հողի հարկ. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

Ծրագրային բյուջետավորումը համայնքներում. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

Մասնակցային բյուջետավորման գործընթացը համայնքներում. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

Համայնքներում մոնիտորինգի անցկացման մեթոդաբանությունը. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

Համայնքի բյուջեի վերլուծություն. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

«Զարգացման պլանավորման և բյուջետավորման համակարգեր. ներկան և ապագայի տեսլականը», ՏԶՀԿ, 2006
      հայերեն

«Հանրային պատվերի ձևավորումը և կատարումը կամ ինչպես հասկանալ հանրային բյուջեները», ՏԶՀԿ, 2005
      հայերեն

«Առողջ դատողություններ բարեկեցության ապահովման մասին», Վարազդատ Կարապետյան, ՏԶՀԿ, 2005
      հայերեն

«Հայաստանի մակրոտնտեսական հավասարակշռության և աճի մոդել. օգտագործման ուղեցույց», Սասուն Մուրադյան, Մուշեղ Թումասյան, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ, 2004
      հայերեն

«Շուկայական մեխանիզմներն առողջապահությունում. առողջապահական համակարգեր», Հայկ Ղլիջյան, ՏԶՀԿ, 2004
      հայերեն

«Բյուջետային և տնտեսագիտական տերմինների և հասկացությունների համառոտ հանրամատչելի բացատրագիր», Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2003
      հայերեն

«Պետական և համայնքի բյուջեի կատարման ուղեցույց», Վարազդատ Կարապետյան, ՏԶՀԿ, 2003
      հայերեն

«Համայնքային բյուջեների դեֆիցիտի ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրները», Շուշան Մկրտչյան, Գագիկ Թորոսյան, Արշալույս Մարգարյան, ՏԶՀԿ, 2003
      հայերեն

«Մասնակցություն համայնքի կառավարմանը», Վարազդատ Կարապետյան, ՏԶՀԿ, 2003
      հայերեն

Հանդեսներ և պարբերականներ

 

Ընտրել հրապարակման այլ տեսակ

Վերլուծական նյութեր և զեկույցներ

Վիճակագրական հետազոտությունների զեկույցներ

Ուղեցույցներ և վերապատրաստման նյութեր

Ներկայացումներ և ելույթներ

 

Հանդեսներ և պարբերականներ                                                                                                 

Պարզեցված բյուջեներ և բյուջետային տեղեկագրեր: Պետական և համայնքային բյուջեների վերլուծությունները իրականացվում են դեռևս 2002 թվականից ի վեր: Այս ընթացքում ՏԶՀԿ-ն մշակել և հրապարակել է տարբեր ձևաչափի հաշվետվություններ, վերլուծական նյութեր և պարբերականներ: ՏԶՀԿ «Բյուջետային տեղեկագրերը» վերաբերում են բյուջեի կատարման վերլուծությունը` եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով: «Պարզեցված բյուջները» իրենցից ներկայացնում են ՀՀ պետական բյուջեի ընդհանուր կամ ոլորտային պլանների վերլուծություններ և պարզեցված ներկայացումներ:

2014-2016 թվականների ընթացքում, ԵՄ Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքի շրջանակներում իրականացվող «Քաղաքականությունների բարելավման երկխոսություն» ծրագրի որպես առանձին բաղադրիչ, ՏԶՀԿ-ն իրականացրել է առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության և գյուղատնտեսության ոլորտներում ՀՀ պետական բյուջեների պարզեցումներ: Միաժամանակ, մշակվել են նշված 3 ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությունների շրջանակի ամփոփագրեր:

«Գները և խոցելիությունը Հայաստանում» պարբերական: Պարբերականը նվիրված է միջազգային և հայաստանյան գնային զարգացումներին և սոցիալապես խոցելի խմբերի վրա դրանց ունեցած ազդեցության ուսումնասիրությանը: Պարբերականը թողարկվել է 2011-2012 թվականների ընթացքում` ամսական պարբերականությամբ: Ամեն ամիս ընտրված թեմայի շրջանակներում ներկայացվել են առանձին ապրանքատեսակների գնագոյացման և գնային զարգացումների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ: 

«Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն» հանդես: 2003-2008 թվականներին ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ Կենտրոնը հրատարակել է «Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն հանդեսը, որի նպատակն է ներկայացնել երկրում իրականացվող և առաջարկվող տնտեսական քաղաքականությունների վերաբերյալ բազմակողմանի տեսակետներ, ինչպես նաև տնտեսական և սոցիալական հիմնախնդիրների վերլուծություններ:

Հանդեսը ծառայել է որպես տեղեկատվության, վերլուծությունների և հետազոտությունների վրա հիմնված քննարկումների պրոֆեսիոնալ հարթակ հետազոտողների, վերլուծաբանների և քաղաքականություն մշակողների համար: Այն մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել տարբեր շրջանակներում` թե՛ Հայաստանում և թե՛ արտերկրում: 

«Ձայն» լրատու: 2004-2006 թվականների ընթացքում ՏԶՀԿ հրապարակել է «Ձայն» լրատուն, որը հանրամատչելի կերպով լուսաբանում է հանրային քաղաքականությունները`  նպատակ ունենալով բարձրացնել սոցիալ-տնտեսական զարգացումների շուրջ հասարակության իրազեկության աստիճանը և հիմքեր ստեղծել հանրային մոնիտորինգի և մասնակցության համար: Թողարկվել և լայնորեն տարածվել են լրատուի 16 համարներ:

Վերլուծական նյութեր և զեկույցներ

 

Ընտրել հրապարակման այլ տեսակ

Վիճակագրական հետազոտությունների զեկույցներ

Ուղեցույցներ և վերապատրաստման նյութեր

Հանդեսներ և պարբերականներ

Ներկայացումներ և ելույթներ

 

Վերլուծական նյութեր և զեկույցներ        

 

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի էներգետիկ հաշվեկշռի մշակման բացատրագիր», ՏԶՀԿ, 2016

     հայերեն  

«Էներգետիկ ոլորտի բարեփոխումների հանրային ընկալումը Հայաստանում», վերլուծական հաշվետվություն, ՏԶՀԿ, 2016

     հայերեն  | անգլերեն

«Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին. մատչելի գներով պարարտանյութերի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերում» բյուջետային ծրագրերի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն
 

«Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ», բյուջետային ծրագրի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն
 

«Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ», բյուջետային ծրագրի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն
 

«Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում», բյուջետային ծրագրի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն

«Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ» բյուջետային ծրագրի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն

«Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնության ծառայություններ» բյուջետային ծրագրի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն

«Սոցիալական պատկերը և նպաստառու ընտանիքները Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2015
      հայերեն  | անգլերեն

«Բնակելի հատվածում էներգիայի սպառման հետազոտություն», ՏԶՀԿ, 2015
     հայերեն  | անգլերեն

«ՀՀ պետական բյուջեի վերլուծություն ըստ 0-5 տարեկան երեխաներին առնչվող առողջապահական ծրագրերի», ՏԶՀԿ, 2015
      հայերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015. Հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը», ՏԶՀԿ, 2015
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2014. Եվրասիական ինտեգրացիան և Հայաստանի առևտուրը», ՏԶՀԿ, 2014
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2013. Մարդկային կապիտալ և աճի հեռանկարներ», ՏԶՀԿ, 2013
      հայերեն  | անգլերեն

«ՀՀ-ԵՄ առևտրի ազատականացումը. աղքատության և սոցիալական ազդեցության գնահատում», աշխատանքային փաստաթուղթ 2013-15, ՏԶՀԿ, PEP, 2013
      անգլերեն

«ՀՀ-ԵՄ առևտրի ազատականացումը. աղքատության և սոցիալական ազդեցության գնահատում» (ամբողջական զեկույց), ՏԶՀԿ, PEP, 2012
      անգլերեն

«Բյուջետային ֆինանսավորում և համավճարային համակարգ. քաղաքականությունների քննարկման փաստաթուղթ», ՏԶՀԿ, 2013
      հայերեն | անգլերեն

«Համավճարային համակարգի սոցիալական ազդեցության գնահատում», ՏԶՀԿ, 2013
      հայերեն

«Առողջապահության բյուջեի վերլուծություն», ՏԶՀԿ, 2013
      հայերեն

«Առաջնային առողջապահության 2012-ի հանրային ծրագրերը», ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն | անգլերեն

«Առաջնային առողջապահության 2012-ի բյուջեի քննարկում», ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

«Գենդերային բյուջետավորումը և գենդերային իրավիճակը Հայաստանում» ՏԶՀԿ, 2010
      հայերեն  | անգլերեն

«Մոր և մանկան առողջություն. հազարամյակի զարգացման 4 և 5 նպատակների ապահովումը Հայաստանում» ՏԶՀԿ, 2009
      հայերեն | անգլերեն

«Դրամական փոխանցումները և աղքատությունը Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում», ՏԶՀԿ, 2008
      անգլերեն

«Բարձրագույն կրթության ոլորտում քաղաքականության արդյունավետությունը», Կարինե Հարությունյան, Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն | անգլերեն

«Կրթության և առողջապահության ոլորտներում արտաքին վարկային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերը», Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ 2007
      հայերեն

«Հանրային ծրագրեր. ինչու և ինչպես ենթարկել դրանք մոնիտորինգի», Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն | անգլերեն

«Աղքատության գնահատման մեթոդաբանությունը Հայաստանում», Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն | անգլերեն

«Աղքատության կրճատումը Հայաստանում. հին չափանիշներով նոր կյանքը», Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն | անգլերեն

«Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը», Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ 2007
      հայերեն 

«Սուբսիդիաները Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն | անգլերեն

«Սոցիալական աջակցության հասցեականության բարելավումը Հայաստանում», Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2006
      հայերեն | անգլերեն

«Համայնքների ընդհանուր պատկերը և դասակարգումը Հայաստանում», Վարազդատ Կարապետյան, Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2006
      հայերեն | անգլերեն

«Աղքատության կրճատման միտումները»,  ՏԶՀԿ, 2006
      հայերեն

«Հազարամյակի զարգացման նպատակները Հայաստանում. տեղայնացման հիմնախնդիրներ», ՏԶՀԿ, 2005
      հայերեն | անգլերեն

«Սղաճը և դրա սոցիալական ազդեցությունը Հայաստանում», Արթուր Նախշիկյան, ՏԶՀԿ, 2004
      հայերեն

 «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի անկախ գնահատում», Մուշեղ Թումասյան, Սասուն Մուրադյան, ՏԶՀԿ, 2004
      հայերեն | անգլերեն

«Աճն արդարացի բաշխման պայմաններում», Մուշեղ Թումասյան, Սասուն Մուրադյան, Աղասի Մկրտչյան, ՏԶՀԿ, 2002
      հայերեն | անգլերեն