Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն


 4-րդ հրատարակություն

Համար 1, դեկտեմբեր 2007: Գործարար միջավայրը և մասնավոր հատվածի զարգացումը
      հայերեն |  անգլերեն 

Համար 2, փետրվար 2008: Մարդկային զարգացումը և աղքատությունը
      հայերեն |  անգլերեն  

 

3-րդ հրատարակություն

Համար 1, հունիս 2006: Գործարար միջավայրը և մասնավոր հատվածի զարգացումը
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 2, օգոստոս 2006: Մարդկային զարգացումը և աղքատությունը
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 3, հոկտեմբեր 2006: Բյուջետային և հարկային խնդիրները Հայաստանում
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 4, դեկտեմբեր 2006: Փոխարժեքը և արտաքին հատվածի կառավարումը
      հայերեն |  անգլերեն  

 

2-րդ հրատարակություն

Համար 1, դեկտեմբեր 2004- հունվար 2005: Հազարամյակի մարտահրավերները Հայաստանում
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 2, փետրվար- մարտ 2005: Մրցակցություն և տնտեսական կարգավորում
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 3, մարտ- ապրիլ 2005: Ֆիսկալ քաղաքականություն և պետական հատվածի բարեփոխումներ
      հայերեն |  անգլերեն  

 

1-ին հրատարակություն

Համար 1, մայիս 2003: Աղքատության կրճատման ռազմավարություն
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 2, հունիս-հուլիս 2003: Հարկային քաղաքականության խնդիրներ
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 3, օգոստոս 2003: Բյուջետային խնդիրներ
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 4, սեպտեմբեր 2003: Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն և ֆինանսական հատված
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 5, հոկտեմբեր 2003: Տնտեսության զարգացման համամասնություններ
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 6, նոյեմբեր 2003: Կառուցվածքային հարցեր
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 7, դեկտեմբեր 2003- նոյեմբեր 2003: Մարդկային զարգացում
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 8, մարտ-ապրիլ 2004: Առևտուր, արտաքին ներդրումներ, արտասահմանյան օժանդակության արդյունավետություն
      հայերեն |  անգլերեն  

Համար 9, մայիս 2004
      հայերեն |  անգլերեն