Պարզեցված բյուջեներ և բյուջետային տեղեկագրեր


Քաղաքականության շրջանակներ

Գյուղատնտեսություն. քաղաքականությունների շրջանակ
      հայերեն |  անգլերեն

Սոցիալական պաշտպանություն. քաղաքականությունների շրջանակ
      հայերեն |  անգլերեն

Առողջապահություն. քաղաքականությունների շրջանակ
      հայերեն |  անգլերեն

 

Պարզեցված բյուջեներ

Գյուղատնտեսության 2016 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

Սոցիալական պաշտպանության 2016 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

Առողջապահության 2016 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

Գյուղատնտեսության 2015 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

Սոցիալական պաշտպանության 2015 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

Առողջապահության 2015 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

Գյուղատնտեսության 2014 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

Սոցիալական պաշտպանության 2014 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

Առողջապահության 2014 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

Սոցիալական ապահովագրության և ապահովության պետական ծրագրերի 2007 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն

Առողջապահության պետական ծրագրերի 2007 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն

Կրթության և գիտության  պետական ծրագրերի 2007 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն

2006 թվականի պարզեցված բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Առողջապահության 2006 թվականի պարզեցված պետական բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Կրթության 2006 թվականի պարզեցված պետական բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Սոցիալական ապահովագրության և ապահովության պետական ծրագրերի 2006 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

2005 թվականի պարզեցված բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Առողջապահության 2005 թվականի պարզեցված պետական բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Կրթության 2005 թվականի պարզեցված պետական բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Սոցիալական ապահովագրության և ապահովության պետական ծրագրերի 2005 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն |  անգլերեն

2004 թվականի պարզեցված բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Առողջապահության 2004 թվականի պարզեցված պետական բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Կրթության 2004 թվականի պարզեցված պետական բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Սոցիալական ապահովագրության և ապահովության պետական ծրագրերի 2004 թվականի պարզեցված բյուջե
      հայերեն

2003 թվականի պարզեցված բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Աղետի գոտու վերականգնման 2003 թվականի  ծրագիրը
      հայերեն
Կրթության 2003 թվականի պարզեցված պետական բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 2003 թվականի բյուջեն
      հայերեն

Առողջապահության 2003 թվականի պարզեցված պետական բյուջեն
      հայերեն |  անգլերեն

 

Բյուջետային տեղեկագրեր

2005 թվականի պետական բյուջեի կատարումը հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին
       հայերեն 

2005 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման վերլուծությունը
      հայերեն

2005 թվականի առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի կատարման վերլուծությունը
      հայերեն

2004 թվականի պետական բյուջեի միջոցներով իրականացված սոցիալ-մշակութային բնույթի ծախսերը
      հայերեն

2004 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով իրականացված ծրագրերը
      հայերեն

2004 թվականի պետական բյուջեի կատարումը հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին
      հայերեն

2004 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման վերլուծությունը
      հայերեն

2004 թվականի առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի կատարման վերլուծությունը
      հայերեն

2003 թվականի պետական բյուջեի միջոցներով իրականացված սոցիալ-մշակութային բնույթի ծախսերը
      հայերեն

2003 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով իրականացված ծրագրերը
      հայերեն

2003 թվականի պետական բյուջեի կատարումը հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին
      հայերեն

2003 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման վերլուծությունը
      հայերեն

2003 թվականի առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի կատարման վերլուծությունը
      հայերեն

2002 թվականի պետական բյուջեի սոցիալական բնույթի ծախսերի կատարման վերլուծություն
      հայերեն

2002 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի կատարման վերլուծություն
      հայերեն

2002 թվականի պետական բյուջեի կատարումը հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին
      հայերեն

2002 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման վերլուծությունը
      հայերեն

Սևանի համայնքի 2003 թվականի բյուջեն
      հայերեն

Գավառ համայնքի 2002 թվականի բյուջեի կատարման վերլուծություն
      հայերեն

Դիլիջան համայնքի 2003 թվականի բյուջեն
      հայերեն