Միջազգային համադրումներ

Այս բաժնում ներկայացվում է տարածաշրջանի ընտրված երկրների համար տնտեսական հիմնական ցուցանիշների համեմատականը:

Աղբյուրը` Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, "World Economic Outlook Database, April 2017"

Տվյալները թարմացվել են` 10/05/2017:

* ԱՄՀ գնահատական:


 

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Բնակչություն, մլն մարդ 

    Հայաստան

3.2

3.1

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0*

3.0*

    Ադրբեջան

7.7

8.1

8.6

8.9

9.0

9.0

9.1

9.2

9.3

9.3

9.4

9.5*

    Վրաստան

4.8

4.4

4.2

4.1

4.0

3.9

3.9

3.8

3.8

3.7

3.7

3.7*

    Ռուսաստան

148.3

146.4

143.6

143.1

143.1

143.2

143.2

143.3

143.4

143.4

143.5

143.4

    Թուրքիա

58

64.7

68.9

71.5

72.6

73.7

74.7

75.6

76.7

77.7

78.7

79.8

 ՀՆԱ, 1 շնչի հաշվով, ԱՄՆ դոլար 

    Հայաստան

399.6

620.6

1628.1

3913.4

2911.8

3121.8

3417.2

3575.5

3732.0

3889.0

3520.9*

3510.7*

    Ադրբեջան

312.8

647.8

1541.2

5212.8

4933.4

5847.3

7106.0

7471.8

7936.5

8048.8

5396.4

3956.4*

    Վրաստան

397.8

689.4

1522.4

3158.9

2693.7

2951.2

3710.7

4130.5

4266.6

4428.3

3761.9

3842.4*

    Ռուսաստան

2271.3

1905.9

5713.4

12468.4

9178.5

11445.1

14187.2

15145.4

15558.8

14388.0

9521.1

8928.7

    Թուրքիա

4025.3

4218.9

7278.2

10691.7

8881.7

10475.6

11141.0

11552.7

12395.4

12022.1

10909.7

10742.7

 Տնտեսական աճ (իրական ՀՆԱ-ի աճ), % 

    Հայաստան

8.0

5.9

14.1

6.9

-14.2

2.2

4.7

7.1

3.3

3.6

3.0

0.2*

    Ադրբեջան

-13.0

6.2

26.4

10.8

9.3

5.0

0.1

2.2

5.8

2.8

1.1

-3.8

    Վրաստան

2.6

2.5

9.6

2.4

-3.7

6.2

7.2

6.4

3.4

4.6

2.9

2.7

    Ռուսաստան

-4.1

10.0

6.4

5.2

-7.8

4.5

4.0

3.5

1.3

0.7

-2.8

-0.2

    Թուրքիա

7.2

6.6

9.0

0.8

-4.7

8.5

11.1

4.8

8.5

5.2

6.1

2.9

 Գնաճ (ՍԳԻ, միջին), %

    Հայաստան

176.7

-0.8

0.7

9.0

3.5

7.3

7.7

2.5

5.8

3.0

3.7

-1.4*

    Ադրբեջան

411.8

1.8

9.7

20.8

1.6

5.7

7.9

1.0

2.4

1.4

4.0

12.4*

    Վրաստան

162.7

4.0

8.2

10.0

1.7

7.1

8.5

-0.9

-0.5

3.1

4.0

2.1

    Ռուսաստան

197.5

20.8

12.7

14.1

11.7

6.9

8.4

5.1

6.8

7.8

15.5

7.0

    Թուրքիա

89.6

55.0

8.2

10.4

6.3

8.6

6.5

8.9

7.5

8.9

7.7

7.8

 Գործազրկության մակարդակ, % 

    Հայաստան

-

-

31.2

16.4

18.7

19.0

18.4

17.3

16.2

17.6

18.5

18.8*

    Ադրբեջան

-

-

7.6

6.1

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0*

    Վրաստան

-

10.3

13.8

16.5

16.9

16.3

15.1

15.0

14.6

12.4

12.0

-

    Ռուսաստան

9.4

10.6

7.1

6.2

8.2

7.3

6.5

5.5

5.5

5.2

5.6

5.5

    Թուրքիա

7.6

6.0

9.5

10.0

13.1

11.1

9.1

8.4

9.0

9.9

10.3

10.8

 Ընթացիկ հաշվի մնացորդ, ՀՆԱ-ի % 

    Հայաստան

-17.0

-15.8

-2.5

-14.2

-16.5

-13.6

-10.4

-10.0

-7.3

-7.6

-2.7

-2.9*

    Ադրբեջան

-13.2

-3.5

1.3

35.3

22.8

28.0

26.5

20.0

16.1

13.3

-0.4

-3.8*

    Վրաստան

-18.2

-5.8

-11.1

-22.0

-10.5

-10.2

-12.8

-11.7

-5.8

-10.6

-12.0

-12.4*

    Ռուսաստան

2.1

16.3

10.3

5.8

3.8

4.1

4.8

3.3

1.5

2.8

5.1

1.7

    Թուրքիա

-1.0

-3.6

-4.2

-5.2

-1.8

-5.8

-8.9

-5.5

-6.7

-4.7

-3.7

-3.8

 Համախառն պետական պարտք, ՀՆԱ-ի %

    Հայաստան

-

39.4

20.5

14.6

34.1

33.7

35.7

36.5

38.0

38.4

43.0

51.8*

    Ադրբեջան

19.2

22.8

13.5

7.3

12.4

12.5

11.4

13.9

12.8

11.2

28.3

37.7*

    Վրաստան

-

67.7

39.9

31.2

41.0

42.4

36.5

34.8

34.7

35.6

41.4

44.9

    Ռուսաստան

-

55.7

14.8

7.4

9.9

10.6

10.9

11.8

13.1

15.6

15.9

17.0*

    Թուրքիա

-

50.1

50.8

38.2

43.9

40.1

36.4

32.6

31.3

28.7

27.6

29.1*

 Պետական բյուջեի ծախսեր, ՀՆԱ-ի %

    Հայաստան        - - 19.9 22.2 28.6 26.2 25.0 22.4 23.8 24.0 26.4 27.0*
    Ադրբեջան 22.5 20.8 22.7 30.1 33.7 31.8 33.8 37.2 38.5 35.7 38.7 35.9*
    Վրաստան 16.1 17.4 22.2 32.7 35.8 33.1 29.1 29.6 28.9 29.9 29.4 30.2
    Ռուսաստան        - 30.6 29.4 31.9 38.5 35.4 33.5 34.6 35.6 34.9 35.2 36.0*
    Թուրքիա        - 35.7 32.0 33.0 36.8 34.3 32.8 33.1 33.3 32.2 32.1 33.5*
Պետական բյուջեի եկամուտներ, ՀՆԱ-ի %
    Հայաստան 17.8 16.5 17.9 20.5 20.9 21.2 22.1 20.9 22.2 22.0 21.5 21.4*
    Ադրբեջան 17.6 23.1 25.1 51.7 42.0 46.0 45.5 41.5 39.5 38.9 33.9 34.5*
    Վրաստան 11.1 15.4 24.4 30.7 29.3 28.3 28.2 28.8 27.5 28.0 28.1 28.6
    Ռուսաստան - 33.7 37.0 36.5 32.6 32.2 34.9 35.0 34.4 33.8 31.8 32.3*
    Թուրքիա - 27.9 31.2 30.4 31.0 31.5 32.2 31.6 32.2 30.5 30.9 31.2*