Միջազգային համադրումներ

Այս բաժնում ներկայացվում է տարածաշրջանի ընտրված երկրների համար տնտեսական հիմնական ցուցանիշների համեմատականը:

 

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

 Բնակչություն, մլն մարդ 

    Հայաստան

3.7

3.2

3.2

3.2

3.3

3.3

3.3

3.4*

    Ադրբեջան

7.7

8.1

8.6

8.9

9.0

9.0*

9.1*

9.2*

    Վրաստան

4.8

4.4

4.3

4.4

4.4

4.4*

4.5*

4.5*

    Ռուսաստան

148.3

146.3

142.8

141.9

141.9

142.9

142.4

141.9*

    Թուրքիա

57.5

64.3

68.6

71.1

72.1

73.0

74.7

74.9*

 ՀՆԱ, 1 շնչի հաշվով, ԱՄՆ դոլար 

    Հայաստան

350.6

593.5

1523.1

3605.9

2647.4

2840.4

3076.4

3135.0*

    Ադրբեջան

314.5

647.8

1537.9

5212.8

4933.4

5847.3*

7106.0*

7726.6*

    Վրաստան

395.6

685.9

1483.5

2937.0

2455.4

2623.4*

3210.3*

3513.6*

    Ռուսաստան

2113.6

1775.1

5348.1

11704.3

8616.6

10407.9

12993.4

13764.8*

    Թուրքիա

3960.0

4146.8

7039.7

10272.4

8527.6

10017.3

10362.6*

10456.9*

 Տնտեսական աճ (իրական ՀՆԱ-ի աճ), % 

    Հայաստան

8.0

5.9

14.1

6.9

-14.2

2.1

4.6

3.9*

    Ադրբեջան

-13.0

6.2

26.4

10.8

9.3

5.0

0.1

3.9*

    Վրաստան

2.6

1.9

9.6

2.3

-3.8

6.3

7.0*

6.5*

    Ռուսաստան

-4.1

10.0

6.4

5.2

-7.8

4.3

4.3

3.7*

    Թուրքիա

7.2

6.8

8.4

0.7

-4.8

9.2

8.5*

3.0*

 Գնաճ (ՍԳԻ, միջին), %

    Հայաստան

176.7

-0.8

0.6

9.0

3.5

7.3

7.7

2.8*

    Ադրբեջան

489.8

1.8

9.7

20.8

1.6

5.7

7.9

3.0*

    Վրաստան

162.7

4.0

8.2

10.0

1.7

7.1

8.5

0.2*

    Ռուսաստան

197.5

20.8

12.7

14.1

11.7

6.9

8.4

5.1*

    Թուրքիա

89.6

55.0

8.2

10.4

6.3

8.6

6.5

8.7*

 Գործազրկության մակարդակ, % 

    Հայաստան

n/a

n/a

31.2

16.4

18.7

19.0

19.0

19.0*

    Ադրբեջան

n/a

n/a

7.6

6.1

6.0

6.0*

6.0*

6.0*

    Վրաստան

n/a

10.3

13.8

16.5

16.9

16.3*

15.1*

14.2*

    Ռուսաստան

8.5

10.6

7.6

6.4

8.4

7.5

6.5

6.0*

    Թուրքիա

7.6

6.5

10.6

10.9

14.0

11.9

9.8

9.4*

 Ընթացիկ հաշվի մնացորդ, ՀՆԱ-ի % 

    Հայաստան

-17.0

-14.6

-1.1

-11.8

-15.8

-14.7

-10.9

-9.8*

    Ադրբեջան

-13.2

-3.5

1.3

35.5

23.0

28.4

26.5

20.4*

    Վրաստան

-18.3

-7.9

-11.1

-21.9

-10.6

-10.3

-11.8*

-12.6*

    Ռուսաստան

2.2

18.0

11.1

6.2

4.1

4.7

5.3

5.2*

    Թուրքիա

-2.4

-3.7

-4.6

-5.7

-2.2

-6.4

-10.0*

-7.5*

 Համախառն պետական պարտք, ՀՆԱ-ի %

    Հայաստան

n/a

39.4

20.5

14.6

34.1

33.3

35.1

34.2*

    Ադրբեջան

n/a

22.8

13.3

7.3

11.8

11.1

10.0

11.4*

    Վրաստան

n/a

n/a

34.1

27.6

37.3

39.2

33.9*

33.8*

    Ռուսաստան

n/a

59.9

14.2

7.9

11.3

11.8

12.0

11.0*

    Թուրքիա

n/a

51.6

52.7

40.0

46.1

42.4

39.3*

37.7*

 * Գնահատական

 Աղբյուրը` Համապատասխան ազգային վիճակագրական ծառայություններ և Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, "World Economic Outlook Database, October 2012"