Միջազգային համադրումներ

Այս բաժնում ներկայացվում է տարածաշրջանի ընտրված երկրների համար տնտեսական հիմնական ցուցանիշների համեմատականը:

Աղբյուրը` Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, "World Economic Outlook Database, October 2017"

Տվյալները թարմացվել են` 16/10/2017:

* ԱՄՀ գնահատական:


   

  

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Բնակչություն, մլն մարդ 

    Հայաստան

3.2

3.1

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0*

3.0*

    Ադրբեջան

7.7

8.1

8.6

8.9

9.0

9.0

9.1

9.2

9.3

9.3

9.4

9.5*

    Վրաստան

4.8

4.4

4.2

4.1

4.0

3.9

3.9

3.8

3.8

3.7

3.7

3.7*

    Թուրքիա

60.2

64.7

68.9

71.5

72.6

73.7

74.7

75.6

76.7

77.7

78.7

79.8

    Ռուսաստան

148.3

146.4

143.6

143.1

143.1

143.2

143.2

143.3

143.4

143.4

143.5

143.4

    Բելառուս

10.2

10.0

9.7

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

    Ուկրաինա

50.9

48.7

46.7

46.0

45.8

45.6

45.5

45.4

45.2

42.8

42.6

42.4

    Մոլդովա

3.7

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

 ՀՆԱ, 1 շնչի հաշվով, ԱՄՆ դոլար 

    Հայաստան

399.6

620.6

1628.1

3913.4

2911.8

3121.8

3417.2

3575.5

3732.0

3889.0

3529.0*

3532.6*

    Ադրբեջան

312.8

647.8

1541.2

5212.8

4933.4

5847.3

7106.0

7471.8

7936.5

8048.8

5396.4

3956.4*

    Վրաստան

397.8

689.4

1522.4

3158.9

2693.7

2951.2

3710.7

4130.5

4266.6

4428.3

3761.9

3871.8*

    Թուրքիա

3877.1

4218.9

7277.9

10691.7

8881.7

10475.6

11140.9

11552.6

12395.4

12022.2

10914.9

10817.4

    Ռուսաստան

2271.3

1905.9

5713.4

12468.4

9178.5

11445.1

14326.1

15425.3

16022.7

14388.0

9521.1

8945.6

    Բելառուս

1000.2

1277.1

3115.5

6366.2

5170.4

6023.1

6472.7

6938.1

7977.1

8316.0

5941.2

4989.3

    Ուկրաինա

752.3

664.4

1909.8

4095.4

2655.0

2982.8

3589.6

3872.5

3968.8

3095.1

2135.2

2198.8

    Մոլդովա

391.7

361.6

832.4

1697.2

1525.9

1632.8

1971.5

2046.2

2244.5

2245.5

1828.4

1907.4

 Տնտեսական աճ (իրական ՀՆԱ-ի աճ), % 

    Հայաստան

8.0

5.9

14.1

6.9

-14.2

2.2

4.7

7.1

3.3

3.6

3.2

0.2

    Ադրբեջան

-13.0

6.2

26.4

10.8

9.3

5.0

-1.6

2.2

5.8

2.7

0.6

-3.1

    Վրաստան

2.6

2.5

9.6

2.4

-3.7

6.2

7.2

6.4

3.4

4.6

2.9

2.7

    Թուրքիա

7.2

6.6

9.0

0.8

-4.7

8.5

11.1

4.8

8.5

5.2

6.1

3.2

    Ռուսաստան

-4.1

10.0

6.4

5.2

-7.8

4.5

5.1

3.7

1.8

0.7

-2.8

-0.2

    Բելառուս

-11.1

5.8

9.4

10.2

0.2

7.7

5.5

1.7

1.0

1.8

-3.8

-2.6

    Ուկրաինա

-12.1

5.9

3.1

2.2

-15.1

0.3

5.5

0.2

0.0

-6.6

-9.8

2.3

    Մոլդովա

-1.4

2.1

7.5

7.8

-6.0

7.1

6.8

-0.7

9.4

4.8

-0.4

4.3

 Գնաճ (ՍԳԻ, միջին), %

    Հայաստան

176.7

-0.8

0.7

9.0

3.5

7.3

7.7

2.5

5.8

3.0

3.7

-1.4

    Ադրբեջան

411.8

1.8

9.7

20.8

1.6

5.7

7.9

1.0

2.4

1.4

4.0

12.4

    Վրաստան

162.7

4.0

8.2

10.0

1.7

7.1

8.5

-0.9

-0.5

3.1

4.0

2.1

    Թուրքիա

89.6

55.0

8.2

10.4

6.3

8.6

6.5

8.9

7.5

8.9

7.7

7.8

    Ռուսաստան

197.5

20.8

12.7

14.1

11.7

6.9

8.4

5.1

6.8

7.8

15.5

7.0

    Բելառուս

709.3

168.6

10.3

14.8

13.0

7.7

53.2

59.2

18.3

18.1

13.5

11.8

    Ուկրաինա

376.7

28.2

13.5

25.2

15.9

9.4

8.0

0.6

-0.3

12.1

48.7

13.9

    Մոլդովա

30.2

31.2

11.9

12.7

0.0

7.4

7.7

4.6

4.6

5.1

9.6

6.4

 Գործազրկության մակարդակ, % 

    Հայաստան

-

-

31.2

16.4

18.7

19.0

18.4

17.3

16.2

17.6

18.5

18.8*

    Ադրբեջան

-

-

7.6

6.1

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0*

    Վրաստան

-

10.3

13.8

16.5

16.9

16.3

15.1

15.0

14.6

12.4

12.0

11.8*

    Թուրքիա

7.1

6.0

9.5

10.0

13.1

11.1

9.1

8.4

9.0

9.9

10.3

10.9

    Ռուսաստան

9.4

10.6

7.1

6.2

8.2

7.3

6.5

5.5

5.5

5.2

5.6

5.5

    Բելառուս

2.9

2.1

1.7

0.9

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.5

0.9

1.0

    Ուկրաինա

14.8

11.5

7.2

6.4

8.8

8.1

7.9

7.5

7.2

9.3

9.1

9.3

    Մոլդովա

14.4

8.5

7.3

4.0

6.4

7.4

6.7

5.6

5.1

3.9

4.9

4.2

 Ընթացիկ հաշվի մնացորդ, ՀՆԱ-ի % 

    Հայաստան

-17.0

-15.8

-2.5

-14.2

-16.5

-13.6

-10.4

-10.0

-7.3

-7.6

-2.6

-2.3

    Ադրբեջան

-13.2

-3.5

1.3

35.5

23.0

28.0

26.5

21.9

16.1

13.3

-0.4

-3.6

    Վրաստան

-18.2

-5.8

-11.1

-22.0

-10.5

-10.2

-12.8

-11.7

-5.8

-10.7

-12.0

-13.3*

    Թուրքիա

-1.0

-3.6

-4.2

-5.2

-1.8

-5.8

-8.9

-5.5

-6.7

-4.7

-3.7

-3.8

    Ռուսաստան

2.1

16.3

10.3

5.8

3.8

4.1

4.8

3.2

1.5

2.8

5.1

2.0

    Բելառուս

-4.5

-3.6

1.5

-8.2

-12.5

-14.5

-8.2

-2.8

-10.0

-6.6

-3.3

-3.6

    Ուկրաինա

-3.0

4.6

2.8

-6.8

-1.4

-2.2

-6.3

-8.1

-9.2

-3.9

-0.3

-4.1

    Մոլդովա

-5.9

-7.5

-7.6

-16.1

-8.2

-7.5

-11.7

-7.5

-5.2

-5.3

-5.0

-3.8

 Համախառն պետական պարտք, ՀՆԱ-ի %

    Հայաստան

-

39.4

20.5

14.6

34.1

33.7

35.7

36.5

38.0

41.4

46.8

53.5

    Ադրբեջան

19.2

22.8

13.5

7.3

12.4

12.5

11.4

13.9

12.8

14.4

35.0

51.1*

    Վրաստան

-

67.7

39.9

31.2

41.0

42.4

36.5

34.8

34.7

35.6

41.4

44.6

    Թուրքիա

-

51.6

50.8

38.3

43.9

40.1

36.5

32.7

31.3

28.7

27.5

28.1*

    Ռուսաստան

-

55.7

14.8

7.4

9.9

10.6

10.8

11.5

12.7

15.6

15.9

15.6

    Բելառուս

-

-

8.4

21.0

33.4

36.5

53.9

37.0

36.9

39.5

53.3

53.9

    Ուկրաինա

-

43.8

17.1

19.7

34.1

40.6

36.9

37.5

40.5

70.3

79.3

81.2

    Մոլդովա

79.5

88.7

39.2

22.0

32.4

30.5

29.0

30.9

29.6

36.0

44.8

43.2