Նոր մտածելակերպի, վարքագծի և տեխնոլոգիաների ներդրում. դեպի մրցունակ արդյունաբերություն