Ընտրել հրապարակման այլ տեսակ

Վերլուծական նյութեր և զեկույցներ

Վիճակագրական հետազոտությունների զեկույցներ

Հանդեսներ և պարբերականներ

Ներկայացումներ և ելույթներ

 

Ուղեցույցներ և վերապատրաստման նյութեր

«Մենք քվեարկում ենք զարգացած գյուղատնտեսության համար» հանրային առաջարկ, ՏԶՀԿ, 2012
       հայերեն | անգլերեն

«Մենք քվեարկում ենք բարելավված առողջապահական համակարգի համար» հանրային առաջարկ, ՏԶՀԿ, 2012
       հայերեն | անգլերեն

Գույքահարկ. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

Հողի հարկ. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

Ծրագրային բյուջետավորումը համայնքներում. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

Մասնակցային բյուջետավորման գործընթացը համայնքներում. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

Համայնքներում մոնիտորինգի անցկացման մեթոդաբանությունը. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

Համայնքի բյուջեի վերլուծություն. ուղեցույց, համայնքային կարողությունների զարգացում, ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

«Զարգացման պլանավորման և բյուջետավորման համակարգեր. ներկան և ապագայի տեսլականը», ՏԶՀԿ, 2006
      հայերեն

«Հանրային պատվերի ձևավորումը և կատարումը կամ ինչպես հասկանալ հանրային բյուջեները», ՏԶՀԿ, 2005
      հայերեն

«Առողջ դատողություններ բարեկեցության ապահովման մասին», Վարազդատ Կարապետյան, ՏԶՀԿ, 2005
      հայերեն

«Հայաստանի մակրոտնտեսական հավասարակշռության և աճի մոդել. օգտագործման ուղեցույց», Սասուն Մուրադյան, Մուշեղ Թումասյան, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ, 2004
      հայերեն

«Շուկայական մեխանիզմներն առողջապահությունում. առողջապահական համակարգեր», Հայկ Ղլիջյան, ՏԶՀԿ, 2004
      հայերեն

«Բյուջետային և տնտեսագիտական տերմինների և հասկացությունների համառոտ հանրամատչելի բացատրագիր», Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2003
      հայերեն

«Պետական և համայնքի բյուջեի կատարման ուղեցույց», Վարազդատ Կարապետյան, ՏԶՀԿ, 2003
      հայերեն

«Համայնքային բյուջեների դեֆիցիտի ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրները», Շուշան Մկրտչյան, Գագիկ Թորոսյան, Արշալույս Մարգարյան, ՏԶՀԿ, 2003
      հայերեն

«Մասնակցություն համայնքի կառավարմանը», Վարազդատ Կարապետյան, ՏԶՀԿ, 2003
      հայերեն