Ընտրել հրապարակման այլ տեսակ

Վիճակագրական հետազոտությունների զեկույցներ

Ուղեցույցներ և վերապատրաստման նյութեր

Հանդեսներ և պարբերականներ

Ներկայացումներ և ելույթներ

 

Վերլուծական նյութեր և զեկույցներ        

 

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի էներգետիկ հաշվեկշռի մշակման բացատրագիր», ՏԶՀԿ, 2016

     հայերեն  

«Էներգետիկ ոլորտի բարեփոխումների հանրային ընկալումը Հայաստանում», վերլուծական հաշվետվություն, ՏԶՀԿ, 2016

     հայերեն  | անգլերեն

«Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին. մատչելի գներով պարարտանյութերի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերում» բյուջետային ծրագրերի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն
 

«Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ», բյուջետային ծրագրի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն
 

«Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ», բյուջետային ծրագրի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն
 

«Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում», բյուջետային ծրագրի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն

«Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ» բյուջետային ծրագրի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն

«Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնության ծառայություններ» բյուջետային ծրագրի գնահատում, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն

«Սոցիալական պատկերը և նպաստառու ընտանիքները Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2015
      հայերեն  | անգլերեն

«Բնակելի հատվածում էներգիայի սպառման հետազոտություն», ՏԶՀԿ, 2015
     հայերեն  | անգլերեն

«ՀՀ պետական բյուջեի վերլուծություն ըստ 0-5 տարեկան երեխաներին առնչվող առողջապահական ծրագրերի», ՏԶՀԿ, 2015
      հայերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015. Հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը», ՏԶՀԿ, 2015
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2014. Եվրասիական ինտեգրացիան և Հայաստանի առևտուրը», ՏԶՀԿ, 2014
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2013. Մարդկային կապիտալ և աճի հեռանկարներ», ՏԶՀԿ, 2013
      հայերեն  | անգլերեն

«ՀՀ-ԵՄ առևտրի ազատականացումը. աղքատության և սոցիալական ազդեցության գնահատում», աշխատանքային փաստաթուղթ 2013-15, ՏԶՀԿ, PEP, 2013
      անգլերեն

«ՀՀ-ԵՄ առևտրի ազատականացումը. աղքատության և սոցիալական ազդեցության գնահատում» (ամբողջական զեկույց), ՏԶՀԿ, PEP, 2012
      անգլերեն

«Բյուջետային ֆինանսավորում և համավճարային համակարգ. քաղաքականությունների քննարկման փաստաթուղթ», ՏԶՀԿ, 2013
      հայերեն | անգլերեն

«Համավճարային համակարգի սոցիալական ազդեցության գնահատում», ՏԶՀԿ, 2013
      հայերեն

«Առողջապահության բյուջեի վերլուծություն», ՏԶՀԿ, 2013
      հայերեն

«Առաջնային առողջապահության 2012-ի հանրային ծրագրերը», ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն | անգլերեն

«Առաջնային առողջապահության 2012-ի բյուջեի քննարկում», ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն

«Գենդերային բյուջետավորումը և գենդերային իրավիճակը Հայաստանում» ՏԶՀԿ, 2010
      հայերեն  | անգլերեն

«Մոր և մանկան առողջություն. հազարամյակի զարգացման 4 և 5 նպատակների ապահովումը Հայաստանում» ՏԶՀԿ, 2009
      հայերեն | անգլերեն

«Դրամական փոխանցումները և աղքատությունը Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում», ՏԶՀԿ, 2008
      անգլերեն

«Բարձրագույն կրթության ոլորտում քաղաքականության արդյունավետությունը», Կարինե Հարությունյան, Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն | անգլերեն

«Կրթության և առողջապահության ոլորտներում արտաքին վարկային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերը», Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ 2007
      հայերեն

«Հանրային ծրագրեր. ինչու և ինչպես ենթարկել դրանք մոնիտորինգի», Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն | անգլերեն

«Աղքատության գնահատման մեթոդաբանությունը Հայաստանում», Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն | անգլերեն

«Աղքատության կրճատումը Հայաստանում. հին չափանիշներով նոր կյանքը», Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն | անգլերեն

«Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը», Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ 2007
      հայերեն 

«Սուբսիդիաները Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն | անգլերեն

«Սոցիալական աջակցության հասցեականության բարելավումը Հայաստանում», Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2006
      հայերեն | անգլերեն

«Համայնքների ընդհանուր պատկերը և դասակարգումը Հայաստանում», Վարազդատ Կարապետյան, Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2006
      հայերեն | անգլերեն

«Աղքատության կրճատման միտումները»,  ՏԶՀԿ, 2006
      հայերեն

«Հազարամյակի զարգացման նպատակները Հայաստանում. տեղայնացման հիմնախնդիրներ», ՏԶՀԿ, 2005
      հայերեն | անգլերեն

«Սղաճը և դրա սոցիալական ազդեցությունը Հայաստանում», Արթուր Նախշիկյան, ՏԶՀԿ, 2004
      հայերեն

 «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի անկախ գնահատում», Մուշեղ Թումասյան, Սասուն Մուրադյան, ՏԶՀԿ, 2004
      հայերեն | անգլերեն

«Աճն արդարացի բաշխման պայմաններում», Մուշեղ Թումասյան, Սասուն Մուրադյան, Աղասի Մկրտչյան, ՏԶՀԿ, 2002
      հայերեն | անգլերեն