Ընտրել հրապարակման այլ տեսակ

Վերլուծական նյութեր և զեկույցներ

Ուղեցույցներ և վերապատրաստման նյութեր

Հանդեսներ և պարբերականներ

Ներկայացումներ և ելույթներ


Վիճակագրական հետազոտությունների զեկույցներ 
                                                                                                   

 «Սոցիալական պատկերը և Նպաստառու ընտանիքները Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2015
     
 հայերեն  | անգլերեն

«Բնակելի հատվածում էներգիայի սպառման հետազոտություն», ՏԶՀԿ, 2015

      հայերեն  | անգլերեն

«Ֆինանսական ծառայությունների օգտագործումը և հասանելիությունը ՄՓՄՁ-ների համար Հայաստանի մարզերում», ՏԶՀԿ, 2014

    հայերեն  | անգլերեն

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում», ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն  | անգլերեն

«ՀՎԷԷՀ ծրագրի շահառու անապահով ընտանիքների կարծիքի ուսումնասիրություն», ՏԶՀԿ, 2011
      հայերեն  | անգլերեն

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում», ՏԶՀԿ, 2010
      հայերեն  | անգլերեն

«Բիզնես ինկուբատորներ. համապատասխանության խնդիրները Հայաստանում», ՏԶՀԿ և Տվենտեյի համալսարան, 2010
      անգլերեն

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում», ՏԶՀԿ, 2009
      հայերեն  | անգլերեն

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում. Ծրագրի շահառու անապահով ընտանիքների կարծիքի ուսումնասիրություն», ՏԶՀԿ, 2009
      հայերեն  | անգլերեն

«Համայնքի ձայնը որոշումների կայացման գործընթացում. կարողությունների և հանձնառության հզորացում», ՏԶՀԿ, 2008-2009
      հայերեն

«Համայնքի ձայնը որոշումների կայացման գործընթացում. կարողությունների և հանձնառության հզորացում», ՏԶՀԿ, 2007-2008
      հայերեն 

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում», ՏԶՀԿ, 2007
      հայերեն  | անգլերեն

«Անապահով ընտանիքները և սոցիալական ծառայությունները Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2006
      հայերեն  | անգլերեն

«Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում», ՏԶՀԿ, 2005
      հայերեն  | անգլերեն

«Գավառ և Սևան համայնքներում համայնքային հիմնահարցերի ուսումնասիրության հարցման արդյունքների ամփոփում», ՏԶՀԿ, 2003
      հայերեն 

«Սևանի համայնքային հիմնահարցերի ուսումնասիրության հարցման արդյունքների ամփոփում», ՏԶՀԿ, 2003
     հայերեն