Օգտակար հղումներ

Սույն ենթաբաժինը կոչված է օգնել մեր կայքի այցելուներին առավել դյուրին և համակարգված կերպով օգտվել առցանց ռեսուրսներից: Ներկայացվում են ՀՀ պետական մարմինների և ծառայությունների պաշտոնական կայքերի հասցեները, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների, հեղինակավոր գիտակրթական, հետազոտական հաստատությունների, օգտակար տեղեկատվական և վիճակագրական ռեսուրսներ պարունակող այլ ընտրված կայքերի հասցեները:

ՀՀ պետական մարմիններ և ծառայություններ

Զարգացման ազգային գործակալություններ

Միջազգային կազմակերպություններ և գործակալություններ

Հետազոտական և գիտակրթական միջազգային հաստատություններ

Միջազգային վարկանշային գործակալություններ

Վիճակագրական ռեսուրսներ

Հայկական այլ տեղեկատվական կայքեր


 

ՀՀ պետական մարմիններ և ծառայություններ

ՀՀ ազգային ժողով
http://www.parliament.am

ՀՀ կառավարություն
http://www.gov.am

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
http://www.armstat.am

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
http://www.mss.am

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
http://www.moh.am

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
http://www.mnp.am

ՀՀ զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալություն
http://www.employment.am

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
http://www.mineconomy.am

ՀՀ կենտրոնական բանկ
http://www.cba.am

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
http://www.edu.am

ՀՀ հարկային ծառայություն
http://www.taxservice.am

ՀՀ մաքսային ծառայություն
http://www.customs.am

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
http://www.mta.gov.am

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
http://www.mtc.am

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
http://www.minfin.amԶարգացման ազգային գործակալություններ

Զարգացման հայկական գործակալություն
http://www.ada.am

Լույս հիմնադրամ
http://www.luys.am

Հայաստան համահայկական  հիմնադրամ
http://www.himnadram.org

Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամ
http://www.cf.am

Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամ
http://smednc.amՄիջազգային կազմակերպություններ և գործակալություններ

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID)
http://www.usaid.gov

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն (ILO)
http://www.ilo.org

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (WHO)
http://www.who.int

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն (WTO)
http://www.wto.org

Ասիական զարգացման բանկ (ADB)
http://www.adb.org

Արժույթի միջազգային հիմնադրամ (IMF)
http://www.imf.org

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ)
http://www.giz.de

Եվրասիական տնտեսական միություն (EurAsEC)
http://www.evrazes.com

Եվրոպական կենտրոնական բանկ (ECB)
http://www.ecb.int

Եվրոպական Հանձնաժողով (EC)
http://ec.europa.eu

Եվրոպական Միություն (EU)
http://europa.eu

Համաշխարհային բանկ (WB)
http://www.worldbank.org

ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ (UNDP)
http://www.am.undp.org

ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման հանձնաժողով (UNCTAD)
http://www.unctad.org

Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ)
http://www.undp.org

Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն (UN)
http://www.un.org

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (IFC)
http://www.ifc.org

Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն (FAO)
http://www.fao.org

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (EBRD)
http://www.ebrd.com

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (OECD)
http://www.oecd.org

 

Հետազոտական և գիտակրթական միջազգային հաստատություններ

Ադամ Սմիթ ինստիտուտ
http://www.adamsmith.org

Աճի և զարգացման հանձնաժողով
http://www.growthcommission.org

Բերկլիի հանրային քաղաքականության Գոլդման դպրոց
http://gspp.berkeley.edu/

Զարգացման ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
http://www.ids.ac.uk

Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքագիտության դպրոց
http://www2.lse.ac.uk

Հարվարդի համաշխարհային զարգացման կենտրոն
http://www.hks.harvard.edu/centers/cid

Հարվարդի Քենեդի դպրոց
http://www.hks.harvard.edu

ՄԱԶԾ մարդկային զարգացման զեկույցների գրասենյակ
http://hdr.undp.org

Յելի սոցիալական և քաղաքականությունների հետազոտությունների ինստիտուտ
http://isps.research.yale.edu/

Չաթամ հաուս
http://www.chathamhouse.org

Պրինստոնի հանրային և միջազգային հարաբերությունների Վուդրո Վիլսոն դպրոց
http://wws.princeton.edu/

Տնտեսական հետազոտությունների ազգային բյուրո (NBER)
http://www.nber.orgՄիջազգային վարկանշային գործակալություններ

Թրանսփերենսի Ինթերնեյշնլ
http://www.transparency.org

Համաշխարհային տնտեսական ֆորում
http://www.weforum.org

Հերիթեյջ հիմնադրամ
http://www.heritage.org

Մուդիս
http://www.moodys.com

Ստանդարտ ընդ Փուրս
http://www.standardandpoors.com

Ֆիտչ Ռեյթինգս
http://www.fitchratings.com

Ֆրիդոմ հաուս
http://www.freedomhouse.orgՎիճակագրական ռեսուրսներ

ԱՄՀ, միջազգային ֆինանսների վիճակագրություն
http://elibrary-data.imf.org

ԱՄՀ, «World Economic Outlook» պարբերականի տվյալների բազաներ
http://www.imf.org

ԱՊՀ վիճակագրական ծառայություն
http://www.cisstat.com

Եվրոպական կենտրոնական բանկ
http://sdw.ecb.europa.eu

Եվրոստատ
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

«Թրեյդմափ» առևտրի վիճակագրություն
http://www.trademap.org

«Ինվեսթմենթմափ» ներդրումների վիճակագրություն
http://www.investmentmap.org

Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների բազաներ
http://www.armstat.am

Հայաստանի կենտրոնական բանկի տվյալների բանկ
http://databank.cba.am

ՀԲ, Հայաստանի վերաբերյալ տվյալների բազաներ
http://databank.worldbank.org

ՀԲ, «Դուինգ բիզնես»
http://databank.worldbank.org

ՀԲ, կրթության ոլորտի վիճակագրություն 
http://databank.worldbank.org

ՀԲ, «Global Economic Monitor» պարբերականի տվյալների բազա
http://databank.worldbank.org

ՀԲ, Հազարամյակի զարգացման նպատակներ
http://databank.worldbank.org

ՀԲ, աղքատության և անհավասարության տվյալների բազա
http://databank.worldbank.org

ՄԱԿ, վիճակագրության ստորաբաժանում
http://unstats.un.org

ՄԱԿ, ժողովրդագրական վիճակագրություն
http://esa.un.org/wpp

ՄԱԿ, Քոմթրեյդ (ապրանքների առևտրի վիճակագրություն)
http://comtrade.un.org

ՏՀԶԿ վիճակագրություն
http://stats.oecd.org 

Ադրբեջանի պետական վիճակագրական կոմիտե
http://www.stat.gov.az 

Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտ
http://www.turkstat.gov.tr

Վրաստանի ազգային վիճակագրական գրասենյակ
http://www.geostat.ge

 

Հայկական այլ տեղեկատվական կայքեր

Զարգացման պլանավորման շրջանակ
http://www.dpf.am

Հայաստան տեղեկատվական պորտալ
http://armenia.am

Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգ
http://www.arlis.am

ՀՀ Էլեկտրոնային կառավարում
https://www.e-gov.am